Régi, gépelt szöveg papíron

Az OFFI Akadémia 2023. október 13-án rendezte meg fordítástudományi konferenciáját és szakmai workshopját, zárásként pedig az OFFI Sztorik rendezvény keretében az intézmény történetét bemutató időutazáson vehettek részt a konferencianap résztvevői. Ez a rendezvény egyben az OFFI155 projekt nyitóeseménye is volt. Dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy az „OFFI 155 – 155 éves a magyar fordításügy (1869–2024)” projekt célja, hogy felhívjuk a közigazgatás, a szakma és a tudományos élet figyelmét a hivatalos magyar fordításügy eddigi eredményeire, múltjára és jelenére.

Az első kormányzati fordító osztály 1848-ban alakult, amikor a nemzetiségekkel és a külfölddel való érintkezésben az új magyar kormánynak óriási szüksége volt fordítókra. Szemere Bertalan belügyminiszter mellett nyolcfős fordítói hivatal kezdte meg munkáját 1848 júniusában. A kiegyezést követően 1869-ben gróf Andrássy Gyula miniszterelnök megalakította a miniszterelnökségi Központi Fordító Osztályt (KFO), amelynek élére Ferencz József szlavisztikaprofesszort nevezte ki, aki kilenc éven át, egészen haláláig vezette a fordító osztályt. Temetésén a magyar kormány testületileg részt vett 1878-ban.

Archiv fotó, arcképek

 Ezt követően még ebben az évben a Központi Fordító Osztályt átnevezték és átszervezték, amely a m. kir. miniszterelnökség sajtóosztályának alosztályaként működött tovább, feladata volt, hogy a „m. k. ministeriumok s egyéb közhatóságok részére szükségelt fordításokat, a megállapított díjszabályzatban meghatározott dijakért teljesítse, és ezen feladatánál fogva a fordítási munkákra nézve utódját képezi a feloszlatott központi forditó osztálynak”. 

Az állami fordítási feladatokat 1907-től a Belügyminisztérium fordító alosztályaként látta el a kormányzat részére, egészen 1949-ig, amikor a fordító osztályt kiszervezték az Igazságügyi Minisztériumhoz, ahol Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda néven, gazdasági irodaként kezdte meg üzleti tevékenységét.

Tardy Lajos

 Tardy Lajos, az OFFI első igazgatója 1949 és 1955 között vezette az irodát, egy gyakori személycserékkel jellemzett időszak következett. 1967 és 1980 között Merényi Imre, 1980 és 2009 között pedig Szappanos Géza vezetésével stabilizálódott az OFFI, eljött a modernizáció és a fejlődő üzletmenet időszaka. Szappanos Géza – aki az OFFI Akadémia 2023 őszi rendezvényét is megtisztelte jelenlétével – 2019-ben interjút adott az OFFI-nak, amely a „150 éves az állami fordítószolgálat” c. jubileumi kötetben jelent meg.

A 2009 és 2015 közötti időszakot ismét többszöri igazgatóváltás jellemezte. Dr. Németh Gabriellát, az OFFI jelenlegi vezérigazgatóját 2015. november 15-én nevezte ki dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter. A nevével fémjelzett időszakban 2023 és 2026 között immáron a harmadik intézményfejlesztési stratégiai program veszi kezdetét, amelynek fókuszában a szervezeti hagyományok megőrzése mellett a digitalizációs fejlesztések és a fordítási minőség erősítése áll.

Az OFFI155 projekt nyitóeseményét további jubileumi programok: konferenciák, kiadványok, megemlékezések követik majd.

Rendezvényfotó
rendezvényfotó
rendezvényfotó

 

© Fotó: OFFI Archívum – OFFI Sztorik – Időutazás (1869–2024)
Szappanos Géza igazgató részvételével (2023) és Szappanos Géza 
vezérigazgatói elismerést vesz át (2019)