Köszöntő

155 éves az állami fordítószolgálat

Örömmel tölt el, hogy 2024-ben ünnepelhetjük az állami fordításügy 155. évfordulóját. Ennek keretében jubileumi rendezvényeket, konferenciát és kiadványokat is tervezünk, amelyekkel igyekszünk szervezetünk közfeladatait és intézményi hagyományait megfogalmazni, megőrizni.

Az 1869-ben alapított miniszterelnökségi Központi Fordító Osztályból időközben (1907-ben) belügyi fordítói osztály lett, majd 1949-ben önálló gazdasági szervezetként átkerült az Igazságügyi Minisztérium kötelékébe. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) a mai napig az igazságügyi nyelvi közvetítési feladatok ellátását biztosítja jogszabályi delegálás alapján. Az OFFI története kitűnő példája annak, hogyan élhet túl egy intézmény nehéz történelmi korszakokat: a kiegyezést, a világháborúkat, a Tanácsköztársaságot, a szocializmust, a rendszerváltást, Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását, az átmeneti világgazdasági válságot stb. A vezetők, a helyettesek és a nyelvi közvetítők kvalitása és felelősségvállalása jelenti a garanciát egy szakmai szervezet hatékony működésére, függetlenségére és akár évszázadon átívelően megvalósuló feladatellátására.

155 év történelmi lépték egy intézmény életében. 1869-ben az iroda – hasonlóan a ’48-as belügyi fordítói hivatalhoz – fordítást, tolmácsolást és idegen nyelvű sajtószemlét végzett a miniszterelnökség és a tárcák számára. A belügyminisztérium fordítóosztálya később több kirendeltséget is működtetett a fővárosban az ezerkilencszázas években. Az intézmény fokozatosan önálló piaci szereplővé vált, miközben a hiteles fordítás, mint állami feladat, továbbá a hatósági és a peres eljárásokhoz szükséges igazságügyi tolmácsolás a mai napig a szervezet fő feladata. 

Az OFFI Akadémia kiadványaiból megismerhető a szervezet feladatköre és intézménytörténete egyaránt.

Az OFFI a digitalizáció korában is folyamatosan képes a megújulásra: a fordításhoz szükséges dokumentum- és terminológiai adatbázisokat épít, konferenciákat, továbbképzéseket szervez, és közben tovább ápolja nagymúltú elődjeinek szakmai hagyományait. A régi gyakorlat pedig mit sem változott, azaz:

Alkalmi tolmácsul használhatók az olyan igazságügyi alkalmazottak (tisztviselők, kezelők és dijnokok) vagy más megbízható értelmes egyének, akiknek kellő nyelvismeretük van...” – hiszen így szólt a m. kir. igazságügy-miniszter 58.600/1916.I.M. számú rendelete, a kir. bírósági tolmácsokról.

Intézményünk célja nem lehet más, mint hogy a 21. században is közfeladatként, magas szakmaisággal lássa el a magyar kultúra és identitás részét képező magyar jogi szaknyelvhez erősen kötődő állami feladatokat, mindig a hitelességre törekedve.

Budapest, 2024. március 19. napján

Bővebben
Az OFFI Zrt. vezérigazgatója

A 155 éves Jubileumi programsorozatunk eseményei

MPTA Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium

OFFI Tardy Lajos Rendezvényterem

OFFI Tardy Lajos Rendezvényterem